Công văn 1628/UBND-CNGTXD

Công văn 1628/UBND-CNGTXD năm 2013 về ủy quyền Thông báo thu hồi đất đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Công văn 1628/UBND-CNGTXD 2013 ủy quyền Thông báo thu hồi đất dự án đã phê duyệt Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/UBND-CNGTXD
V/v ủy quyền Thông báo thu hồi đất đối với các DA đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trên địa bàn huyện Vị Xuyên

Hà Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: UBND huyện Vị Xuyên

Xét đề nghị của UBND huyện Vị Xuyên tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư tái định cư và dịch vụ Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Căn cứ khoản 2, Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ ý kiến thảo luận của các ngành liên quan tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND huyện Vị Xuyên ngày 07 tháng 6 năm 2013. Đồng thời, để đảm bảo yêu cầu về tiến độ của các dự án đã được cấp thuận chủ trương đầu tư hoặc nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Vị Xuyên thông báo thu hồi đất để thực hiện các dự án sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu UBND huyện Vị Xuyên tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành về nội dung Thông báo thu hồi đất; công khai thông báo thu hồi đất.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo UBND huyện Vị Xuyên, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT PT khối;
- Các sở: Tài nguyên và MT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QL các khu CN;
- BQL KKTCK Thanh Thủy;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CV: CN, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1628/UBND-CNGTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1628/UBND-CNGTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2013
Ngày hiệu lực11/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1628/UBND-CNGTXD 2013 ủy quyền Thông báo thu hồi đất dự án đã phê duyệt Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1628/UBND-CNGTXD 2013 ủy quyền Thông báo thu hồi đất dự án đã phê duyệt Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1628/UBND-CNGTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành11/06/2013
        Ngày hiệu lực11/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1628/UBND-CNGTXD 2013 ủy quyền Thông báo thu hồi đất dự án đã phê duyệt Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1628/UBND-CNGTXD 2013 ủy quyền Thông báo thu hồi đất dự án đã phê duyệt Hà Giang

            • 11/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực