Công văn 1630/TCT-CS

Công văn 1630/TCT-CS xử lý vướng mắc về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1630/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1630/TCT-CS
V/v xử lý vướng mắc về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 355/CT-TTHT ngày 02/03/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài phát sinh tại công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, Điểm 2 Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“1. Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế”.

Điểm 5 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

5.2. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiền thuế phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.”

Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định:

“1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:

1.1. Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế.

2.2. Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước, nhưng người nộp thuế đã phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Điểm 2 Phần II Mục C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính quy định:

“Số thuế GTGT Bên Việt Nam đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam và được khấu trừ theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành …

Số thuế GTGT và thuế TNDN bị truy thu và phải nộp thay nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam không được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp và không được tính vào chi phí khi xác định kết quả kinh doanh và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Bên Việt Nam.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp công ty chủ động thực hiện khai thuế GTGT, thuế TNDN, nộp thay Nhà thầu nước ngoài và tự tính tiền phạt nộp chậm vào Ngân sách nhà nước khi phát hiện ra sai sót và trước khi có quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan thuế (không có biên bản kiểm tra thuế; thanh tra thuế xác định số tiền thuế phải truy thu) vì vậy không bị coi là hành vi trốn thuế, lậu thuế.

Số thuế GTGT và thuế TNDN Công ty đã tự giác nộp thay Nhà thầu nước ngoài thì Công ty được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp và được tính vào chi phí khi xác định kết quả kinh doanh và số thuế TNDN phải nộp của Công ty theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; Vụ CST (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT, T.Tra Tổng cục (TCT);
- Lưu: VT, PC, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1630/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1630/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1630/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1630/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1630/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1630/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1630/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

           • 17/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực