Công văn 16359/QLD-ĐK

Công văn 16359/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16359/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16359/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Qun lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc đsản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khu không phi thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Qun lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (
để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (đ
b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (đ
b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (
để phối hợp);
- Website Cục QLD
;
- Lưu: VT, ĐK (Đ).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 16359/QLD-ĐK ngày 13/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Ngun liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng ca nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa ch cơ sở sản xuất ngun liệu

Tên nước sản xuất ngun liệu

1

A.T Arginin 800

VD-24128-16

23/3/2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Arginine hydrochloride

USP 34

Shine Star (Hubei) Biological Enginneering Co, ltd

No.666 Chanling Avenue, Douhudi Town, GongAn, Jingzhou, Hubei, P.R China.

China

2

AT Calci plus

VD-24130-16

23/3/2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Calcium glucoheptonate

EP 7.0

Global Calcium Pvt., Ltd.

Post Box No.3411, No. 1, 100 feet Road , Koramangala 5th Block, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560095

India

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16359/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16359/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16359/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 16359/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16359/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16359/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 16359/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 16359/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không thực hiện cấp phép nhập khẩu

             • 13/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực