Công văn 1636/CT-TTHT

Công văn 1636/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp được hợp nhất do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1636/CT-TTHT chính sách thuế doanh nghiệp được hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty CP Chứng Khoán Hải Phòng
Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
MST 0201657860

Trả lời văn bản số 21/CV-HPC ngày 25/01/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định chuyển lỗ đối với các trường hợp chia tách, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp:

“3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định), số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp một Công ty được hợp nhất từ hai Công ty, nếu hai Công ty trước hợp nhất bị lỗ thì số lỗ này phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của Công ty sau khi hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của Công ty sau khi hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
281-11112552/16ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1636/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1636/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2016
Ngày hiệu lực25/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1636/CT-TTHT chính sách thuế doanh nghiệp được hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1636/CT-TTHT chính sách thuế doanh nghiệp được hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1636/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành25/02/2016
        Ngày hiệu lực25/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1636/CT-TTHT chính sách thuế doanh nghiệp được hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1636/CT-TTHT chính sách thuế doanh nghiệp được hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 25/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực