Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC

Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC về triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động Người có công 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/LĐTBXH-KHTC
V/v Triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị QLNN, Đơn vị sự nghiệp phía Bắc

Bộ t chức Hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016 đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc (Từ tnh Thừa Thiên - Huế trở ra) tại tỉnh Quảng Ninh, cụ th như sau:

1. Thành phần:

- Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Giám đốc và Chánh Văn phòng Sở.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khu vực phía Bc.

2. Thời gian và địa đim t chức Hội nghị: 1/2 ngày, khai mạc lúc 13h30 ngày 27/5/2016 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh, T 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (Điện thoại: 033 3646 618).

3. Nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác 05 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016;

- Thảo luận lấy ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của ngành thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ trin khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Đ Hội nghị đạt kết quả tốt, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị cử thành phần tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/5/2016. Thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thanh Vân, chuyên viên phòng Kế hoạch - Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính. Điện thoại: 04.38269.544/09.1123.1123; thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để b/c);
-
Các đ/c Thứ trưởng;
-
Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1639/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động Người có công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động Người có công 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1639/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Hồng Lan
        Ngày ban hành16/05/2016
        Ngày hiệu lực16/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động Người có công 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1639/LĐTBXH-KHTC triệu tập dự hội nghị giao ban công tác Lao động Người có công 2016

              • 16/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực