Công văn 1642/TCHQ-CNTT

Công văn 1642/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1642/TCHQ-CNTT 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1642/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gi: Cục Hải quan tnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 415/TCTS-TTKN ngày 23/3/2021 của Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục “Kiểm tra nhà nước về cht lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu” qua Cng thông tin một cửa quốc gia đối với tất cả các doanh nghiệp nhập khu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản kể từ ngày 10/4/2021 thay thế cho thủ tục Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khu (bao gồm c chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa cht trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc)” đã triển khai từ năm 2015 (đính kèm);

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thủy sn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu trên Hệ thng Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

2. Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện t tập trung (E-Customs) đ tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hi quan.

3. Các Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng đã được cấp từ thủ tục hành chính “Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất trừ hóa chất có công dụng sát trùng, kh trùng, tiêu độc) đã triển khai từ năm 2015 vẫn có giá trị hiệu lực, doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hi quan tnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Tổng cục Thủy s
n; Trung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Ci cách hành chính - Bộ nghiệp và Phát trin nông thôn (đ phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1642/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1642/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2021
Ngày hiệu lực09/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1642/TCHQ-CNTT 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1642/TCHQ-CNTT 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1642/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/04/2021
        Ngày hiệu lực09/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1642/TCHQ-CNTT 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1642/TCHQ-CNTT 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

              • 09/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực