Công văn 1643TCT/NV3

Công văn số 1643 TCT/NV3 ngày 16/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT

Nội dung toàn văn Công văn 1643 TCT/NV3 hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1643 TCT/NV3
V/v: hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty sản xuất dịch vụ XNK Nam Hà Nội

 

Trả lời công văn số 30/CV ngày 19/02/2002 của Chi nhánh Công ty sản xuất dịch vụ XNK Nam Hà Nội về việc xin hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT lô hàng nguyên liệu sản xuất nước ngọt nhập khẩu uỷ thác cho Công ty TNHH nước giải khát Coca - Cola do nguyên nhân khách quan đã tái xuất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Thuế GTGT: căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ, thì: đối với số thuế giá trị gia tăng đã nộp cho lô hàng ở khâu nhập khẩu được tính là số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ. Trường hợp trong kỳ nộp thuế của doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng đầu vào lớn hơn số thuế giá  trị gia tăng đầu ra, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc hoàn thuế giá  trị gia tăng đã nộp theo quy định tại điểm 1, 2 mục I, phần D Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC nêu trên. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

2/ Thuế nhập khẩu: để có cơ sở xem xét, xử lý hoàn thuế nhập khẩu theo quy định đề nghị Công ty bổ sung: Biên lai nộp thuế.

Về hồ sơ xét hoàn thuế theo quy định phải là bản gốc hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp. Vì hồ sơ xin hoàn thuế của Chi nhánh Công ty sản xuất dịch vụ và XNK Nam Hà Nội đã gửi Tổng cục Thuế là bản sao (không đóng dấu sao y bản chính) do vậy, Tổng cục Thuế chưa có cơ sở xem xét, giải quyết; đề nghị Chi nhánh lập và gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty sản xuất dịch vụ và XNK Nam Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1643TCT/NV3

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1643TCT/NV3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/04/2002
Ngày hiệu lực 16/04/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1643TCT/NV3

Lược đồ Công văn 1643 TCT/NV3 hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1643 TCT/NV3 hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1643TCT/NV3
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
Người ký ***, Phạm Văn Hiến
Ngày ban hành 16/04/2002
Ngày hiệu lực 16/04/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1643 TCT/NV3 hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT

Lịch sử hiệu lực Công văn 1643 TCT/NV3 hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT

  • 16/04/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/04/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực