Công văn 1644/SXD-KTXD

Công văn 1644/SXD-KTXD về giải quyết vướng mắc đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn huyện Cô Tô do Sở Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1644/SXD-KTXD giải quyết vướng mắc đơn giá bồi thường nhà cửa


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/SXD-KTXD
V/v giải quyết vướng mắc đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn huyện Cô Tô.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: UBND huyện Cô Tô.

Ngày 20/10/2010, Sở Xây dựng nhận được văn bản số 297/UBND ngày 13/10/2010 của UBND huyện Cô Tô “V/v đề nghị xin điều chỉnh hệ số khu vực trên địa bàn huyện Cô Tô trong đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 25/6/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1896/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hệ số đơn giá bồi thường, di chuyển công trình xây dựng và máy móc thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định Hệ số đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc tại Chương I, phần II Đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010, vùng huyện Cô Tô là: K = 1,75.

UBND huyện Cô Tô căn cứ quy định tại Quyết định số 1896/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 và Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 của UBND tỉnh để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo (b/c);
- Lưu KTXD; VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hải An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1644/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1644/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2010
Ngày hiệu lực21/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1644/SXD-KTXD giải quyết vướng mắc đơn giá bồi thường nhà cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1644/SXD-KTXD giải quyết vướng mắc đơn giá bồi thường nhà cửa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1644/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Hải An
        Ngày ban hành21/10/2010
        Ngày hiệu lực21/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1644/SXD-KTXD giải quyết vướng mắc đơn giá bồi thường nhà cửa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1644/SXD-KTXD giải quyết vướng mắc đơn giá bồi thường nhà cửa

           • 21/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực