Công văn 1645/VPCP-QHQT

Công văn số 1645/VPCP-QHQT về việc dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1645/VPCP-QHQT dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1645/VPCP-QHQT
V/v dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tại các văn bản số 366/CNT-KHĐT ngày 20 tháng 02 năm 2008, 266/CNT-KDĐN ngày 30 tháng 01 năm 2008; Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn tại các văn bản số 102/SGI-2008 ngày 01 tháng 02 năm 2008, 301/SGI-2007 và ngày 30 tháng 01 năm 2008 về việc tạo điều kiện cho các Tập đoàn được thực hiện các dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăm 4 bậc có công suất quy hoạch khoảng 800 MW tại tỉnh Hủa-phăn (Lào), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào có ý kiến như sau:

Giao Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào có công thư gửi phía Lào đề nghị Chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn thực hiện đầu tư dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăm 4 bậc có công suất quy hoạch khoảng 800 MW tại tỉnh Hủa-phăn (Lào) theo đúng quy định và pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- Các Tập đoàn: Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Đầu tư Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thuộc tính Công văn 1645/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1645/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2008
Ngày hiệu lực14/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1645/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 1645/VPCP-QHQT dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1645/VPCP-QHQT dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1645/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành14/03/2008
        Ngày hiệu lực14/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1645/VPCP-QHQT dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1645/VPCP-QHQT dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

              • 14/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực