Công văn 16485/BTC-NSNN

Công văn 16485/BTC-NSNN hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16485/BTC-NSNN hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16485/BTC-NSNN
V/v hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, đã quy định: “Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương ngạch, bậc hoặc lương tối thiểu được các cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn sau thời điểm 01/5/2011 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương (nếu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 và xử lý nguồn thực hiện theo các quy định của Thông tư này”.

Thi hành quy định tại Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ; nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ năm 2011 đối với người làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước (bao gồm cả cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được tổng hợp như sau:

- Nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ năm 2011 đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không thời hạn: Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 và nguồn đảm bảo theo quy định của Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

- Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm: Các Bộ, cơ quan Trung ương và các ban ngành ở địa phương bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao để đảm bảo chế độ cho người lao động.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 54/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Kho bạc NN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16485/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16485/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2011
Ngày hiệu lực05/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16485/BTC-NSNN hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16485/BTC-NSNN hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16485/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành05/12/2011
        Ngày hiệu lực05/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16485/BTC-NSNN hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16485/BTC-NSNN hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ

           • 05/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực