Công văn 1649/TCT-CS

Công văn 1649/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động đóng tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1649/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động đóng tàu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/TCT-CS
V/v Thuế GTGT của hoạt động đóng tàu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 487/CT-TTHT ngày 27/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về thuế GTGT của hợp đồng đóng mới tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2 mục II phần Đ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trường hợp hợp đồng đóng tàu được ký trước 1/1/2009 thì:

“Cơ sở kinh doanh đóng tàu có hợp đồng đóng tàu với khách hàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo giá đã có thuế GTGT tính theo mức thuế suất 5% nhưng đến ngày 31/12/2008 chưa hoàn thành, nghiệm thu bàn giao thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này. Cơ sở kinh doanh đóng tàu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng đóng tàu dở dang chuyển sang năm 2009 kèm theo bản sao các hợp đồng trước ngày 31/3/2009”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp ngày 2/12/2008, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Nam Hà ký hợp đồng số 129/08/HĐMB-ALCII đóng tàu thủy với Công ty cho thuê tài chính II – Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (bên mua) và Công ty thương mại tổng hợp Hinh Thịnh (bên thuê tài chính), tuy nhiên, ngày 21/12/2010, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Nam Hà ký hợp đồng điều chỉnh lại pháp nhân người mua là Công ty cổ phần thương mại Mai Mai (thời điểm ký kết hợp đồng điều chỉnh pháp nhân là thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 129/2008/TT-BTC) nên tàu thủy mà Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Nam Hà thực hiện đóng cho Công ty cổ phần thương mại Mai Mai theo hợp đồng điều chỉnh áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP công nghiệp tàu thủy Nam Hà;
- Công ty CP thương mại Mai Mai;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC(2), CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1649/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1649/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1649/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động đóng tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1649/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động đóng tàu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1649/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/05/2011
        Ngày hiệu lực16/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1649/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động đóng tàu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1649/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hoạt động đóng tàu

             • 16/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực