Công văn 165/BXD-KTXD

Công văn 165/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án, gói thầu PMC – Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 165/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn về cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17248/LSP-DA ngày 01/12/2017 của Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn về việc đề nghị hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án, gói thầu PMC – Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, 4 Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2017 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định ‘Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án.

Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dán đối với các dán sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dán có tính chất đặc thù, riêng lẻ thì chi phí tư vấn quản lý dán xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dán được chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dán’.

Theo đó, căn cứ vào hình thức tổ chức, thời gian thực hiện, quy mô và đặc điểm của công việc quản lý dán, Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn lập dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dán và tư vấn đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Ph
ạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 165/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu165/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 165/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 165/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 165/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu165/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 165/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án

            Lịch sử hiệu lực Công văn 165/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án

            • 19/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực