Công văn 165/TANDTC-HTQT

Công văn 165/TANDTC-HTQT năm 2021 tổng kết thực tiễn công tác tương trợ tư pháp về dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 165/TANDTC-HTQT 2021 tổng kết công tác tương trợ tư pháp về dân sự


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/TANDTC-HTQT
V/v tổng kết thực tiễn công tác tương trợ tư pháp về dân sự

Hà Nội, 25 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian vừa qua, theo sự phản ánh của một số Tòa án, công tác tương trợ tư pháp về dân sự đã gặp một số khó khăn, cần phải được hướng dẫn để thực hiện thống nhất. Trên tinh thần đó, để có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ việc hướng dẫn, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tương trợ tư pháp về dân sự dự kiến tổ chức vào trung tuần của tháng 12/2021, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Tòa án báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác này trong năm 2021 như sau:

I. Công tác ủy thác tư pháp ra nước ngoài của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao

1. Tình hình và kết quả:

1.1. Số lượng vụ việc có ủy thác tư pháp ra nước ngoài; Loại vụ việc chủ yếu có ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

1.2. Các nước được Tòa án ủy thác để tống đạt văn bản tố tụng, thu thập chứng cứ.

1.3. Số lượng hồ sơ ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

1.4. Số lượng hồ sơ nhận được thông báo kết quả (đã thực hiện được, không thực hiện được, bị từ chối thực hiện và lý do).

1.5. Thời gian trung bình tính từ khi gửi hồ sơ ủy thác tư pháp cho Bộ Tư pháp đến khi nhận được thông báo kết quả từ Bộ Tư pháp.

2. Khó khăn:

2.1. Lập hồ sơ, dịch hồ sơ ra tiếng nước ngoài.

2.2. Chi phí, thanh toán chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

2.3. Xử lý kết quả ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

3. Kiến nghị, đề xuất

3.1. Những vấn đề mới phát sinh cần được hướng dẫn hoặc cần được hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn.

3.2. Các vấn đề khác (nếu có).

II. Công tác thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp của nước ngoài tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh

I. Tình hình và kết quả:

1.1. Số lượng hồ sơ được Bộ Tư pháp chuyển đến; Các nước có yêu cầu ủy thác tư pháp; Yêu cầu ủy thác chủ yếu: tống đạt văn bản hay thu thập chứng cứ.

1.2. Số lượng hồ sơ thực hiện được; không thực hiện được; từ chối thực hiện.

1.3. Cách thức thực hiện chủ yếu: tống đạt trực tiếp tại địa chỉ hoặc yêu cầu đến trụ sở Tòa án nhận hồ sơ, lấy lời khai hoặc gửi theo đường bưu chính.

1.4. Thời gian trung bình thực hiện tính từ khi nhận được hồ sơ do Bộ Tư pháp gửi đến và gửi thông báo kết quả thực hiện cho Bộ Tư pháp.

2. Khó khăn:

2.1. Hồ sơ yêu cầu ủy thác tư pháp của nước ngoài.

2.2. Cách thức thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp của nước ngoài:

a) Xác minh địa chỉ của đương sự, bao gồm công tác phối hợp vơi chính quyền địa phương để xác minh địa chỉ của đương sự;

b) Nhân sự, nguồn kinh phí thực hiện;

c) Sự hợp tác của đương sự.

3. Kiến nghị, đề xuất

3.1. Những vấn đề mới phát sinh cần được hướng dẫn hoặc cần được hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn.

3.2. Các vấn đề khác (nếu có).

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Tòa án chỉ gửi báo cáo bằng văn bản điện tử, kể cả trường hợp không phát sinh yêu cầu hoặc được giao thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự về Vụ Hợp tác quốc tế thông qua hộp thư điện tử: uythactuphap@gmail.com trước ngày 6/12/2021 để phục vụ công tác hướng dẫn, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tương trợ tư pháp về dân sự./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử của TANDTC (để đăng);
- Trang thông tin điện tử của các TAND cấp cao, TAND cấp tỉnh (để đăng);
- Đ/c Vụ trưởng VHTQT (để b/c);
- Lưu: VT, PLQT, HTQT (TANDTC).

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 165/TANDTC-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu165/TANDTC-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2021
Ngày hiệu lực25/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(26/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 165/TANDTC-HTQT

Lược đồ Công văn 165/TANDTC-HTQT 2021 tổng kết công tác tương trợ tư pháp về dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 165/TANDTC-HTQT 2021 tổng kết công tác tương trợ tư pháp về dân sự
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu165/TANDTC-HTQT
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành25/11/2021
        Ngày hiệu lực25/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (26/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 165/TANDTC-HTQT 2021 tổng kết công tác tương trợ tư pháp về dân sự

              Lịch sử hiệu lực Công văn 165/TANDTC-HTQT 2021 tổng kết công tác tương trợ tư pháp về dân sự

              • 25/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực