Công văn 1652/BHXH-CSYT

Công văn 1652/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh, liên kết do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1652/BHXH-CSYT 2020 thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/BHXH-CSYT
V/v thanh toán BHYT đối với cơ sở KCB liên doanh, liên kết

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Ngày 05/4/2020, Bộ Y tế có Công văn số 2468/BYT-KH-TC hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở KCB được hình thành từ việc liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư. Theo đó, hình thức sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết được quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Khi cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án liên doanh, liên kết bắt buộc phải phê duyệt hình thức tổ chức và mô hình hoạt động của đơn vị liên doanh liên kết.

- Hình thức tổ chức của đơn vị liên doanh, liên kết được phê duyệt là đơn vị sự nghiệp thuộc cơ sở KCB công lập (không thành lập pháp nhân riêng: không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không có con dấu riêng, tài khoản riêng; vẫn do cơ sở KCB công lập quản lý, điều hành) thì việc cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng thực hiện theo quy định đối với cơ sở KCB của Nhà nước. Khi đó, Giấy phép hoạt động, hạng và tuyến của đơn vị liên doanh liên kết không được cấp riêng mà chung với cơ sở KCB.

- Hình thức tổ chức của đơn vị liên doanh, liên kết được phê duyệt là doanh nghiệp (thành lập pháp nhân riêng: có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng, tài khoản riêng; do pháp nhân mới quản lý, điều hành và hạch toán độc lập) thì việc cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng thực hiện theo quy định đối với cơ sở KCB tư nhân. Khi đó, đơn vị liên doanh, liên kết phải được cấp Giấy phép hoạt động riêng, được xếp hạng và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật riêng.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh rà soát kỹ hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT tại các cơ sở KCB công lập có liên doanh, liên kết để:

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phê duyệt và phân loại lại đối với các cơ sở KCB được phê duyệt đề án và phân loại đơn vị liên doanh, liên kết không đúng quy định như hướng dẫn tại Công văn số 2468/BYT-KH-TC của Bộ Y tế. Đồng thời kiến nghị Sở Y tế thu hồi Giấy phép hoạt động, Quyết định xếp hạng đã cấp không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn cơ sở KCB thực hiện lại thủ tục cấp giấy phép hoạt động và xếp hạng theo đúng quy định.

- Thông báo với cơ sở KCB về việc cơ quan BHXH chỉ ký hợp đồng KCB BHYT, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT đối với đơn vị liên doanh, liên kết khi có đầy đủ điều kiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2468/BYT-KH-TC nêu trên.

- Đối với chi phí KCB BHYT phát sinh tại các đơn vị liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án và phân loại đơn vị liên doanh, liên kết không đúng quy định như nêu trên, yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 724/BHXH-CSYT ngày 06/3/2020 về việc thanh toán chi phí KCB tại các cơ sở liên doanh, liên kết. BHXH các tỉnh tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam, đồng thời đề nghị các cơ sở KCB báo cáo xin ý kiến giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để được giải quyết (gửi kèm Công văn số 2468/BYT-KH-TC của Bộ Y tế)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP, BTC, BYT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: DVT, GĐB; TTKT, KTNB, TCKT;
- Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1652/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1652/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2020
Ngày hiệu lực26/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(28/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1652/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 1652/BHXH-CSYT 2020 thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1652/BHXH-CSYT 2020 thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1652/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành26/05/2020
        Ngày hiệu lực26/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (28/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1652/BHXH-CSYT 2020 thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1652/BHXH-CSYT 2020 thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh

              • 26/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực