Công văn 16521/BTC-TCDN

Công văn 16521/BTC-TCDN năm 2017 về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - Công ty con do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16521/BTC-TCDN 2017 quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16521/BTC-TCDN
V/v quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - Công ty con

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con;
- Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước (Kho bạc Nhà nước).

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi là Công ty mẹ):

1.1. Thực hiện tạm nộp số dư bằng tiền Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 10/12/2017 theo các thông tin sau:

- Tên tài khoản: Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

- Số tài khoản: 3761.0.9087933.91999

- Tại: Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.

- Nội dung chuyển tiền: Tạm nộp số dư bằng tiền của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo công văn số 16521/BTC-TCDN ngày 07/12/2017 của Bộ Tài chính.

1.2. Rà soát, đôn đốc, đối chiếu và xác nhận các khoản công nợ; thực hiện nộp số dư bằng tiền Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017 (nếu còn) về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 31/3/2018; lập báo cáo quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, đôn đốc các Công ty mẹ thực hiện nội dung nêu tại điểm 1 nêu trên và chịu trách nhiệm tiếp tục thu hồi các khoản công nợ của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017;

- Kiểm tra, quyết toán việc quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ đến thời điểm 31/12/2017 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Các nội dung khác:

Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng Cơ quan đại diện chủ sở hữu làm việc với một số Công ty mẹ về việc nộp số dư bằng tiền và việc thực hiện quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp nêu tại điểm 1, điểm 2 ở trên.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi về Bộ Tài chính để phối hợp, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCDN (Đ.Q.Việt - 97b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16521/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16521/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16521/BTC-TCDN

Lược đồ Công văn 16521/BTC-TCDN 2017 quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16521/BTC-TCDN 2017 quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16521/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16521/BTC-TCDN 2017 quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16521/BTC-TCDN 2017 quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ

           • 07/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực