Công văn 1653/SXD-QLKTXD

Công văn 1653/SXD-QLKTXD triển khai Quyết định 1091/QĐ-BXD về công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung) do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1653/SXD-QLKTXD triển khai Quyết định 1091/QĐ-BXD công bố định mức


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1653/SXD-QLKTXD
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở-ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 1242/VP-ĐTMT ngày 28/02/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung) do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng, đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (gọi tắt là Quyết định số 1091/QĐ-BXD) Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (bổ sung) theo công bố tại Quyết định số 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng là tài liệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nêu trên triển khai nội dung Quyết định số 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đến các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn lưu ý các trường hợp sau:

1/ Chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng, tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được Bộ Xây dựng công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình.

2/ Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng nói trên và tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các định mức đã thực hiện.

3/ Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

4/ Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Hồ sơ trình phê duyệt các định mức đã được điều chỉnh hoặc xây dựng mới theo hướng dẫn tại Phụ lục số 8 của Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng.

Đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế, trường hợp sử dụng, vận dụng định mức của nước ngoài cho một số công tác xây dựng đặc thù riêng biệt để lập đơn giá và dự toán xây dựng công trình thì các định mức này phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công của công trình và được chấp nhận trước của chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu, giải quyết, nếu vượt thẩm quyền Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để hướng dẫn xử lý, giải quyết.

(Đề nghị các đơn vị tham khảo Quyết định số 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng tại trang Web của Bộ Xây dựng, theo địa chỉ: http: /www.moc.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND TP (để b/c);
- Ban GĐ Sở;
- Tổ CNTT-VPS (để đăng tải trên Website của SXD);
- Lưu VP, P.QLKTXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1653/SXD-QLKTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1653/SXD-QLKTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2012
Ngày hiệu lực16/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1653/SXD-QLKTXD triển khai Quyết định 1091/QĐ-BXD công bố định mức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1653/SXD-QLKTXD triển khai Quyết định 1091/QĐ-BXD công bố định mức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1653/SXD-QLKTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Tấn Bền
        Ngày ban hành16/03/2012
        Ngày hiệu lực16/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1653/SXD-QLKTXD triển khai Quyết định 1091/QĐ-BXD công bố định mức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1653/SXD-QLKTXD triển khai Quyết định 1091/QĐ-BXD công bố định mức

           • 16/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực