Công văn 1659/BNN-TCTL

Công văn 1659/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình phòng, chống khắc phục thiên tai, tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1659/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình phòng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống khắc phục thiên tai, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 452/PC-VPCP ngày 8/4/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống khắc phục thiên tai, tỉnh Lào Cai tại văn bản số 638/UBND-QLĐT ngày 22/3/2011. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về các công trình kè chống sạt lở bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ các nội dung quy định tại Quyết định nêu trên; kiểm tra, rà soát, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên, huy động các nguồn lực hợp pháp của địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

2. Về các tuyến đường cứu hộ, cứu nạn: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng lũ bão giai đoạn 2011-2015, trong đó hỗ trợ Tỉnh 25 tỷ đồng để xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các tuyến đường cứu hộ cứu nạn trong tỉnh, đồng thời chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão trước mắt cũng như lâu dài.

3. Về các công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 4 năm 2008 và cơn bão số 6 năm 2009: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1074/QĐ-TTg ngày 24/6/2010, trong đó hỗ trợ tỉnh Lào Cai 80 tỷ đồng để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp 58 công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 4 năm 2008 và cơn bão số 6 năm 2009; đồng thời giao Tỉnh huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo phòng, chống lụt bão năm 2010 và các năm tiếp theo. Do vậy, việc đầu tư kinh phí để hoàn thành 25 danh mục công trình theo đề nghị của Tỉnh tại công văn số 638/UBND-QLĐT (không thuộc danh mục 58 công trình được hỗ trợ nêu trên), đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1074/QĐ-TTg.

Đề nghị quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Sở NN & PTNT Lào Cai;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Thuộc tính Công văn 1659/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1659/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2011
Ngày hiệu lực14/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1659/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1659/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1659/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành14/06/2011
        Ngày hiệu lực14/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1659/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình phòng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1659/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình phòng

             • 14/06/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/06/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực