Công văn 1659/TCT-CS

Công văn 1659/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu "Hapro" do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1659/TCT-CS 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Hapro


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về thuế GTGT đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu "Hapro" ký giữa Tổng công ty Thương.mại Hà Nội và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Tân Mỹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 sửu đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Căn cứ Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

Căn cứ Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Căn cứ Khoản 21 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Điểm p Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định mức thuế suất 5% áp dụng đối với dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ Điểm 2.15 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuê GTGT 5%.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tổng công ty Thương mại Hà Nội ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu "Hapro" cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tân Mỹ (không phải là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ) nên không thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại Điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu "Hapro" của Tổng công ty Thương mại Hà Nội thuộc hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Điểm 2.15 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính .

Công văn này thay thế công văn số 1728/TCT-CS ngày 24/05/2013 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Trang Website Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1659/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1659/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1659/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1659/TCT-CS 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Hapro


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1659/TCT-CS 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Hapro
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1659/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýCao Anh Tuấn
       Ngày ban hành12/05/2014
       Ngày hiệu lực12/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1659/TCT-CS 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Hapro

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1659/TCT-CS 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Hapro

          • 12/05/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/05/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực