Công văn 16603/BTC-CST

Công văn 16603/BTC-CST năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16603/BTC-CST 2016 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16603/BTC-CST
V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lục Hải.
(Địa chỉ: Số 42 Chợ Con, phường Trại Cau, huyn Lê Chân, Tp. Hải Phòng)

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 05/CTLH-KT ngày 21/9/2016 của Công ty TNHH Lục Hải (sau đây gọi tt là Công ty) đề nghhướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khu. Về vn đề nay, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại điểm b khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quy định về hoàn thuế GTGT như sau:

4. Cơ s kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quýi với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khu trừ từ 300 triệu đng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khu chưa được khu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xut khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xut khu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.”

- Từ ngày 01/7/2016, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế thì:

“2. Cơ sở kinh doanh trong tháng quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khu đ xut khu, hàng hóa xut khu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đi với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đi tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế..

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp trong kỳ tính thuế tháng 02 năm 2016, Công ty có hàng hóa xuất khẩu; tháng 3 năm 2016 Công ty không phát sinh doanh thu ca hoạt đng xuất khẩu; đến tháng 4 nàn 2016 Công ty lập hồ xin hoàn thuế GTGT kỳ tháng 3 năm 2016 (kê khai lũy kế từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 3 năm 2016), thì Công ty được hoàn thuế GTGT đu vào của hàng hóa xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên lũy kế đến hết tháng 02 năm 2016.

Bộ Tài chính trả lời Công ty để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh
đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế Tp. Hải Phòng;
- TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16603/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16603/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2016
Ngày hiệu lực21/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16603/BTC-CST 2016 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16603/BTC-CST 2016 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16603/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Đình Thi
        Ngày ban hành21/11/2016
        Ngày hiệu lực21/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16603/BTC-CST 2016 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16603/BTC-CST 2016 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu

           • 21/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực