Công văn 1661/BHXH-DVT

Công văn 1661/BHXH-DVT năm 2018 về thanh toán chi phí vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá dịch vụ kỹ thuật do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1661/BHXH-DVT 2018 thanh toán chi phí vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ kỹ thuật


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/BHXH-DVT
V/v thanh toán chi phí VTYT chưa được tính chi phí vào giá DVKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

Để thống nhất việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) đối với những vật tư y tế (VTYT) chưa được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật (DVKT) cho người bệnh được thực hiện nhiều DVKT trong một lần phẫu thuật đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT và các văn bản hướng dẫn hiện hành, BHXH Việt Nam hướng dẫn như sau:

Chi phí VTYT được xác định cho từng lần sử dụng DVKT theo nguyên tắc tại điểm b, điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT; tiết b, điểm 3.3 mục 3 và điểm c mục 4 Công văn 2158/BHXH-DVT ngày 01/6/2017 của BHXH Việt Nam. Trường hợp trong một lần phẫu thuật, người bệnh được thực hiện nhiều DVKT đồng thời, mức thanh toán tổng chi phí VTYT cho một lần sử dụng DVKT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở theo mức hưởng của từng nhóm đối tượng tham gia BHYT (100%, 95%, 80%). Đối với VTYT đã được quy định tỷ lệ thanh toán tại cột 5 Danh mục VTYT tại phụ lục 01 Thông tư số 04/2017/TT-BYT thì không áp dụng quy định này. Đồng thời cũng không áp dụng quy định này đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 và Điều 2 Nghị định số 70/2005/NĐ-CP ngày 01/9/2005 của Chính phủ.

Đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Phạm Lương S
ơn (để b/c);
- Trưởng ban (để b/c);
- BV Hữu nghị Việt Đức;
- Các đơn vị: CSYT, TCKT, TTKT, KTNB, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, DVT (03b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1661/BHXH-DVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1661/BHXH-DVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1661/BHXH-DVT 2018 thanh toán chi phí vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1661/BHXH-DVT 2018 thanh toán chi phí vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ kỹ thuật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1661/BHXH-DVT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Hồng Vân
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1661/BHXH-DVT 2018 thanh toán chi phí vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ kỹ thuật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1661/BHXH-DVT 2018 thanh toán chi phí vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ kỹ thuật

           • 11/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực