Công văn 1662/BNN-ĐMDN

Công văn 1662/BNN-ĐMDN bổ sung mẫu biểu báo cáo kiểm tra việc xác định giá trị vốn Nhà nước của doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1662/BNN-ĐMDN bổ sung mẫu biểu báo cáo


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/BNN-ĐMDN
V/v bổ sung mẫu biểu báo cáo kiểm tra việc xác định giá trị vốn Nhà nước của DNNN đã thực hiện cổ phần hóa.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các công ty độc lập trực thuộc Bộ đã cổ phần hóa.

 

Ngày 12/12/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 4240/BNN-ĐMDN về việc xác định giá trị vốn nhà nước trước khi tiến hành cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa.

Thực hiện yêu cầu của Bộ trưởng, đề nghị các doanh nghiệp báo cáo bổ sung một số thông tin sau vào bảng tổng hợp kèm theo công văn này:

1. Thời điểm xác định lần đầu;

2. Cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm tra, xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm: Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tập đoàn, Tổng công ty, công ty, công ty kiểm toán…;

3. Cơ quan ký quyết định công bố giá trị doanh nghiệp (gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tập đoàn, Tổng công ty);

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các Tổng công ty nhà nước và các công ty độc lập trực thuộc Bộ đã cổ phần báo cáo gấp về Bộ (Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp trước ngày 15/04/2013, các doanh nghiệp có thể gửi bản Fax trước, số Fax: 04.37344598).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, Ban ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG-TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG-PHÓ TRƯỞNG BAN
Lại Hữu Ước

 


BẢNG TỔNG HỢP VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA

STT

Tên doanh nghiệp

Giá trị vốn Nhà nước lần 1

Giá trị vốn Nhà nước lần 2

Chênh lệch

Thời điểm xác định giá trị DN

Cơ quan, đơn vị thẩm tra xác định giá trị DN

Cơ quan quyết định giá trị DN

1

2

4

5

6 = 5-4

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 1662/BNN-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1662/BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2013
Ngày hiệu lực02/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1662/BNN-ĐMDN bổ sung mẫu biểu báo cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1662/BNN-ĐMDN bổ sung mẫu biểu báo cáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1662/BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLại Hữu Ước
        Ngày ban hành02/04/2013
        Ngày hiệu lực02/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1662/BNN-ĐMDN bổ sung mẫu biểu báo cáo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1662/BNN-ĐMDN bổ sung mẫu biểu báo cáo

              • 02/04/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/04/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực