Công văn 1663/BGDĐT-TCCB

Công văn 1663/BGDĐT-TCCB thực hiện công văn 772/BNV-TL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1663/BDDDT-TCCB thực hiện công văn 772/BNV-TL nâng bậc lương


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/BGDĐT-TCCB
V/v thực hiện công văn số 772/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Triển khai công văn số 772/BNV-TL ngày 05/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm 2012 (văn bản kèm theo), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện như sau:

Trong quý I và II năm 2013, các đơn vị căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005, Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ và quy chế nâng bậc lương hiện hành của đơn vị, thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu của năm 2012, với tỷ lệ không quá 10% tổng số công chức, viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị. Căn cứ kết quả xét duyệt của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định nâng bậc lương đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và có văn bản báo cáo về Bộ xem xét, quyết định nâng bậc lương đối với công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý.

Hồ sơ của đơn vị gửi về Bộ để đề nghị nâng bậc cho đối tượng thuộc Bộ quản lý, gồm:

- Công văn đề nghị;

- Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Quyết định xếp lương gần nhất của công chức, viên chức đề nghị nâng bậc;

- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị;

- Bản quy định về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

- Bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền của các cá nhân.

Các đơn vị gửi hồ sơ về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 tháng 5 năm 2013.

Lưu ý: Nếu đến hết quý II năm 2013, đơn vị không thực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo tỷ lệ 10% của năm 2012 thì không được tính vào chỉ tiêu năm 2013.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1663/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1663/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2013
Ngày hiệu lực14/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1663/BDDDT-TCCB thực hiện công văn 772/BNV-TL nâng bậc lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1663/BDDDT-TCCB thực hiện công văn 772/BNV-TL nâng bậc lương
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1663/BGDĐT-TCCB
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýBùi Mạnh Nhị
       Ngày ban hành14/03/2013
       Ngày hiệu lực14/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1663/BDDDT-TCCB thực hiện công văn 772/BNV-TL nâng bậc lương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1663/BDDDT-TCCB thực hiện công văn 772/BNV-TL nâng bậc lương

           • 14/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực