Công văn 1664/TCT-TNCN

Công văn 1664/TCT-TNCN về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1664/TCT-TNCN chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1664/TCT-TNCN
V/v chi phí hợp lý khi tính thuế TNCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 428/CT-TNCN ngày 29/04/2010 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau hỏi về việc chi phí hợp lý đối với cá.nhân kinh doanh chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại tiết 1.3, Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: "Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ. . .

1.3.2 Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính vào thu nhập chịu thuế là các khoản chi phí thực tế phát sinh, có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật".

Đối với hộ kinh doanh ngành nghề mua bán tôm nguyên liệu thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hoá đơn chứng từ mua tôm nguyên liệu của người dân trực tiếp sản xuất bán ra, không có hoá đơn chứng từ, hộ kinh doanh sử dụng Bảng kê thu mua hàng Mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC, CS- TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1664/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1664/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2010
Ngày hiệu lực19/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1664/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 1664/TCT-TNCN chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1664/TCT-TNCN chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1664/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/05/2010
        Ngày hiệu lực19/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1664/TCT-TNCN chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập cá nhân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1664/TCT-TNCN chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập cá nhân

            • 19/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực