Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Thời gian gần đây xy ra một số vụ tai nạn giao thông ngay trong trường học. Trong đó, có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xy ra ngày 19/04/2018 tại trường Tiểu học Vân Hồ, bản Pó Nhàng 1, xã Vân hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La làm 01 em học sinh tử vong, 01 em học sinh khác bị thương. Nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xy ra là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa nghiêm túc; việc tổ chức giao thông trong khuôn viên nhà trường chưa được quan tâm đúng mức, chưa có bảng hướng dẫn, chỉ dẫn giao thông cụ thể trong trường học; việc triển khai thực hiện các quy định về an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục chưa nghiêm túc; bảo vệ nhà trường chưa bao quát, nhắc nhở kịp thời khi có xe cơ giới lưu thông trong sân trường.

Để kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên và thực hiện công văn số 139/UBATGTQG ngày 20/04/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quc gia về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong trường mầm non đến trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền, quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về an toàn trường học.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục (từ mầm non đến trung học phổ thông) trên địa bàn không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông, hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường; đặt biển báo hạn chế tốc độ, qui định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

3. Tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong nhà trường, đặc biệt là đối với các em học sinh.

4. Phối hợp với Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát; tổ chức giao thông tại các nhà trường cho phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và nhà trường.

Đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, quán triệt đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban ATGTQG (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT B
GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

Thuộc tính Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1669/BGDĐT-GDCTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2018
Ngày hiệu lực27/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV

Lược đồ Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1669/BGDĐT-GDCTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành27/04/2018
        Ngày hiệu lực27/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1669/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục

           • 27/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực