Công văn 1669/UBND-KTTH

Công văn 1669/UBND-KTTH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Công văn 1669/UBND-KTTH Hướng dẫn dự toán xây dựng mức lương tối thiểu tỉnh Hậu Giang 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng.

Xét Tờ trình số 1000/TTr-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Sở Xây dựng V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, theo đề xuất của Sở Xây dựng.

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn cho các Chủ đầu tư triển khai thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

(Đính kèm Tờ trình số 1000/TTr-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2013)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KT . NH
D\NH\CV\TH\dc NCXM theo luong 2013

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1669/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1669/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2013
Ngày hiệu lực24/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1669/UBND-KTTH

Lược đồ Công văn 1669/UBND-KTTH Hướng dẫn dự toán xây dựng mức lương tối thiểu tỉnh Hậu Giang 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1669/UBND-KTTH Hướng dẫn dự toán xây dựng mức lương tối thiểu tỉnh Hậu Giang 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1669/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Liên Khoa
        Ngày ban hành24/10/2013
        Ngày hiệu lực24/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1669/UBND-KTTH Hướng dẫn dự toán xây dựng mức lương tối thiểu tỉnh Hậu Giang 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1669/UBND-KTTH Hướng dẫn dự toán xây dựng mức lương tối thiểu tỉnh Hậu Giang 2013

              • 24/10/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/10/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực