Công văn 167/TCT-PCCS

Công văn số 167/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 167/TCT-PCCS doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 167/TCT-PCCS
V/v: doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền thuê đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 4528/CT-THDT ngày 11/10/2006 của Cục thuế tỉnh Long An về việc xác định doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định: "Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng, cho quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất".

Tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được xác định: "theo giá thực tế chuyển nhượng giữa tổ chức kinh doanh chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất với bên nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất…

Trường hợp giá ghi trên hóa đơn hoặc số tiền thực tế nhận được thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định".

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty TNHH XD TM Hoàng Tuấn có chuyển quyền thuê đất cho doanh nghiệp tư nhân Nhật Nguyệt năm 2004 thông qua xác nhận của Ủy ban nhân dân xã là chưa đúng quy định của pháp luật về chuyển quyền thuê đất. Năm 2006, Công ty mới hoàn thành thủ tục hồ sơ chuyển nhượng quyền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật thì thời điểm đăng ký mới tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được xác định là thời điểm chuyển quyền sử dụng đất. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền thuê đất căn cứ vào giá ghi trên hóa đơn đã xuất năm 2006 mà Công ty xuất cho Doanh nghiệp tư nhân Nhật Nguyệt khi chuyển quyền thuê đất. Trường hợp giá ghi trên hóa đơn thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2006 quy định thì doanh thu để tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Công ty TNHH XD TM Hoàng Tuấn (ấp 4, xã 4 Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An)
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 167/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu167/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2007
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 167/TCT-PCCS doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 167/TCT-PCCS doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu167/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/01/2007
        Ngày hiệu lực09/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 167/TCT-PCCS doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền thuê đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 167/TCT-PCCS doanh thu tính thuế thu nhập chuyển quyền thuê đất

           • 09/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực