Công văn 1672/VPCP-KTTH

Công văn 1672/VPCP-KTTH năm 2014 giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1672/VPCP-KTTH năm 2014 giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1672/VPCP-KTTH
V/v giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 794/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2014) và ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 2513/BTC-ĐT ngày 27 tháng 02 năm 2014) về giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và ứng trước kế hoạch năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn năm 2014 đối với các dự án đã được bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 nhưng chưa được giao kế hoạch vốn năm 2014 nêu tại điểm 1 mục III của văn bản số 794/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó lưu ý:

a) Ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ và khả năng thanh, quyết toán của các dự án còn thiếu vốn trái phiếu của Chính phủ dưới 100 tỷ đồng; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013; các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014;

b) Dự án quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội vùng, miền và các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015: bố trí vốn căn cứ theo tiến độ và khả năng thực hiện trong năm 2014.

c) Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014-2015 đã được các Bộ, địa phương rà soát, điều chỉnh và đang được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ 2014-2016: căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ưu tiên giao đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 và theo tiến độ thực hiện đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015.

d) Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung kế hoạch năm 2014 không qua 9.000 tỷ đồng. Hạn mức còn lại của kế hoạch năm 2014 đã phân bổ cho mục tiêu đối ứng ODA và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: không phân bổ giao cho các lĩnh vực khác mà để tiếp tục sử dụng cho các mục tiêu, Chương trình nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thông báo hướng dẫn các Bộ, địa phương xác định nhu cầu bố trí cho các đối tượng dự án nêu trên; trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 trong tháng 3/2014.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực thiện và giải ngân kế hoạch năm 2014, khả năng cân đối nguồn vốn và nhu cầu ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 của các Bộ, địa phương để xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và phương án ứng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2014.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành địa phương khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đã được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: TH, TKBT, QHQT, KTN, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1672/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1672/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1672/VPCP-KTTH năm 2014 giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1672/VPCP-KTTH năm 2014 giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1672/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1672/VPCP-KTTH năm 2014 giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1672/VPCP-KTTH năm 2014 giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

              • 14/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực