Công văn 16723/BTC-HCSN

Công văn 16723/BTC-HCSN năm 2015 báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16723/BTC-HCSN báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo 16/2015/NĐ-CP 695/QĐ-TTg 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16723/BTC-HCSN
V/v báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo NĐ số 16/2015/NĐ-CP và QĐ số 695/QĐ-TTg của TTCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP trong đó đã quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương: (1) Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; (2) Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; (3) Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (theo phân công tại Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 695/QĐ-TTg).

Tuy nhiên đến nay việc triển khai kế hoạch được giao của các Bộ, địa phương theo Quyết định số 695/QĐ-TTg nêu trên còn chậm; để có cơ sở tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đnghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc khi triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định s695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 20/11/2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TR
ƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16723/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16723/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16723/BTC-HCSN báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo 16/2015/NĐ-CP 695/QĐ-TTg 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16723/BTC-HCSN báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo 16/2015/NĐ-CP 695/QĐ-TTg 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16723/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16723/BTC-HCSN báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo 16/2015/NĐ-CP 695/QĐ-TTg 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16723/BTC-HCSN báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo 16/2015/NĐ-CP 695/QĐ-TTg 2015

           • 11/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực