Công văn 1674/LĐTBXH-PC

Công văn 1674/LĐTBXH-PC năm 2017 về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1674/LĐTBXH-PC 2017 hợp nhất văn bản


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1674/LĐTBXH-PC
V/v hợp nht văn bản QPPL theo quy định

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 04/9/2016 ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo quy định, tất cả các văn bản được sửa đổi, bổ sung đều phải thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các đơn vị:

1. Thực hiện đúng quy định về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật: thực hiện hợp nhất VBQPPL chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đối với Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành văn bản đối với Thông tư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo; thực hiện đăng tải văn bản hợp nhất trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ và gửi đăng Công báo.

2. Một số đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung năm 2016 mà chưa thực hiện hợp nhất VBQPPL khẩn trương hoàn thiện văn bản hợp nhất, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành:

- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội:

Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Cục Bảo trợ xã hội:

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, PC1

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

 1 Theo dõi về hợp nhất VBQPPL: Chị Phạm Thị Thanh Việt - Vụ Pháp chế: 098.360.3611/04.3826.9539

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1674/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1674/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2017
Ngày hiệu lực04/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1674/LĐTBXH-PC 2017 hợp nhất văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1674/LĐTBXH-PC 2017 hợp nhất văn bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1674/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Đình Bốn
        Ngày ban hành04/05/2017
        Ngày hiệu lực04/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1674/LĐTBXH-PC 2017 hợp nhất văn bản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1674/LĐTBXH-PC 2017 hợp nhất văn bản

           • 04/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực