Công văn 1675/UBND-TH

Công văn 1675/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND do quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1675/UBND-TH 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Tân Bình Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1675/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Tân Bình, ngày 08  tháng 9  năm 2017

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành thuộc quận;
- Ủy ban nhân dân 15 phường quận Tân Bình.

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đính chính sai sót tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình như sau:

Tại Điều 2, dòng thứ nhất từ trên xuống, viết là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 6 năm 2017 và thay thế Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình”.

Nay đính chính lại là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2017 và thay thế Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình”./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp (để báo cáo);

- Trung tâm Công báo thành phố;
- TTQU, TTHĐND;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP.HĐND&UBND: CVP, PCVP;
- Các Tổ VP;
- Lưu: VT, (THNC/2017)

TM. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Liễu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1675/UBND-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1675/UBND-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1675/UBND-TH

Lược đồ Công văn 1675/UBND-TH 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Tân Bình Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1675/UBND-TH 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Tân Bình Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1675/UBND-TH
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Liễu
       Ngày ban hành08/09/2017
       Ngày hiệu lực08/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1675/UBND-TH 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Tân Bình Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1675/UBND-TH 2017 đính chính Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Tân Bình Hồ Chí Minh

            • 08/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực