Công văn 1676/TCT-TNCN

Công văn 1676/TCT-TNCN về phạt chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1676/TCT-TNCN phạt chậm nộp tiền thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1676/TCT-TNCN
V/v Phạt chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 297/CT-KK-KTT&TH ngày 09/04/2010 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về phần thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao kê khai bổ sung mà Nhà thầu Siemens Aktiengellschaft đề nghị xem xét yếu tố khách quan mà không áp dụng phạt chậm nộp tiền thuế? Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

- Tại Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

"1. Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp theo quy định này tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế..."

- Tại Mục II, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế thì:

"Mức xử phạt tiền là 0.05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp. Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước".

- Tại Khoản 3, Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

"Việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó. Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hiệu giải quyết khiếu nại".

- Tại Khoản 4, Điều 83 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định:

"Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới".

Theo các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Nhà Thầu Siemens chậm nộp tiền thuế TNCN ở thời điểm năm 2006, 2007, 2008 là cùng một hành vi hai thời điểm trước và sau Luật Quản lý thuế có hiệu lực, đề nghị Cục thuế Cà Mau nghiên cứu và xem xét cụ thể để xử lý theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1676/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1676/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1676/TCT-TNCN phạt chậm nộp tiền thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1676/TCT-TNCN phạt chậm nộp tiền thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1676/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/05/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1676/TCT-TNCN phạt chậm nộp tiền thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1676/TCT-TNCN phạt chậm nộp tiền thuế

           • 20/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực