Công văn 1677/TXNK-CST

Công văn 1677/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế đối với hàng hóa kinh doanh trong Khu thương mại công nghiệp Mộc Bài do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1677/TXNK-CST 2017 hoàn thuế hàng kinh doanh Khu thương mại công nghiệp Mộc Bài


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1677/TXNK-CST
V/v hoàn thuế đối với hàng hóa kinh doanh trong Khu TMCN Mộc Bài

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 19/HQTN-NV; số 1898/HQTN-NV của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc xử lý thuế đối với hàng hóa kinh doanh bán cho khách tham quan, du lịch trong Khu TMCN Mộc Bài. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Căn cứ Theo Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi tại Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý số 21/2012/QH13) hướng dẫn xử lý số tiền thuế nộp thừa thì:

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn s tin thuế, tin chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, ktừ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với stiền thuế, tiền chậm nập, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tin phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại stiền thuế, tiền chậm nộp, tin phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết đnh trả li số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả li nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định nêu trên để xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu Thương mại miễn thuế bán hàng miễn thuế cho khách du lịch trong khu phi thuế quan.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ điểm 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ thì cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa nhp khu sau đó xuất khu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

Căn cứ điểm 5 công văn số 2335/BTC-CST ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hoàn thuế đối với hàng hóa miễn thuế cho khách tham quan, du lịch. Theo đó, tại điểm a.3 khoản 1 công văn số 15470 đã hướng dẫn về việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc Khu KTCK rồi bán miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc Khu KTCK. Cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế theo quy định, trong đó việc hoàn thuế GTGT được thực hiện đồng thời với việc hoàn thuế nhập khẩu (nếu có) theo hướng dẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu, nộp nhầm, nộp thừa.

Căn cứ công văn số 177/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2016; số 201/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2016 thì tạm thời chưa thực hiện hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhp khu sau đó xuất khẩu như hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế GTGT theo quy định, sau đó đã thực tế xuất khẩu sản phẩm hiện nay đang vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 100/2016/-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật QLT số 106/2016/QH13.

Như vậy, theo hướng dẫn tại các công văn nêu trên thì chỉ tạm dừng thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, các trường hợp khác thực hiện theo quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Về việc khai sai mã loại hình tại công văn số 1898/HQTN-NV:

Đối với các tờ khai đăng ký sai mã loại hình, đcó cơ sở xem xét giải quyết, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công ty TNHH TM Song Châu kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến các tờ khai đăng ký sai mã loại hình đề nghị được hoàn thuế, các tiêu chí được thể hiện theo mẫu đính kèm. Kết quả rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 26/5/2017.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Mu: Báo cáo các tiêu chí về tình hình của doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình

STT

Tên doanh nghiệp

Mã số thuế

Số tờ khai (số.. ngày)

Mặt hàng

Mã loi hình

Số tiền đề nghị hoàn

nh hình chấp hành pháp luật HQ

S ln vi phạm đã bị xử lý, hình thức xử

Đề xuất

Khai báo

Mã đúng

Được hoàn

Không được hoàn

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1677/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1677/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2017
Ngày hiệu lực18/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1677/TXNK-CST 2017 hoàn thuế hàng kinh doanh Khu thương mại công nghiệp Mộc Bài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1677/TXNK-CST 2017 hoàn thuế hàng kinh doanh Khu thương mại công nghiệp Mộc Bài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1677/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành18/05/2017
        Ngày hiệu lực18/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1677/TXNK-CST 2017 hoàn thuế hàng kinh doanh Khu thương mại công nghiệp Mộc Bài

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1677/TXNK-CST 2017 hoàn thuế hàng kinh doanh Khu thương mại công nghiệp Mộc Bài

         • 18/05/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/05/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực