Công văn 168/KL-CV

Công văn số 168/KL-CV về việc thực hiện chế độ báo cáo do Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 168/KL-CV thực hiện chế độ báo cáo


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 168/KL-VP
V/v thực hiện chế độ báo cáo

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Cơ quan Kiểm lâm vùng,
- Các Vườn quốc gia thuộc Cục

 

Để theo dõi, tổng hợp kịp thời bảo đảm quản lý, điều hành, giải quyết kịp thời các vướng mắc, thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ công tác của đơn vị, Cục Kiểm lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức, kiện toàn công tác thông tin, báo cáo như sau:

1. Về thông tin, báo cáo

a) Báo cáo hàng tháng của các đơn vị gửi về Cục qua hệ thống mạng máy tính, địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected] báo cáo hàng tháng theo mẫu quy định tại Website cục Kiểm lâm trước ngày 20 hàng tháng.

Về mẫu biểu báo cáo, các đơn vị truy cập Website của Cục Kiểm lâm theo địa chỉ WWW.kiemlam.org.vn, chọn phần công nghệ thông tin và diễn biến rừng, tải phần mềm tài liệu, chọn báo cáo thống kê hàng tháng, phiên bản 4.0 cập nhật ngày 20/11/2008, điền các số liệu báo cáo.

b) Báo cáo sơ kết 6 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 hàng năm và báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 25 tháng 12 hàng năm gửi bằng văn bản thông thường.

c) Báo cáo chuyên đề, đột xuất về những vấn đề cụ thể, các đơn vị gửi về Cục Kiểm lâm theo yêu cầu cụ thể ghi tại văn bản của Cục.

d) Những thông tin nhanh để giải quyết kịp thời các tình huống như cháy rừng, phá rừng… và những vấn đề cấp bách khác, các đơn vị báo cáo về Cục bằng phương tiện nhanh nhất (điện thoại, FAX, email) sau đó hoàn thiện báo cáo bằng văn bản trong thời hạn tối đa 05 ngày.

đ) Các Cơ quan Kiểm lâm vùng tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình cháy rừng, phá rừng trong khu vực quản lý qua thư điện tử về Cục Kiểm lâm vào lúc 16 giờ hàng ngày theo địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]

2. Báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng

a) Các đơn vị báo cáo đăng ký thi đua, khen thưởng hàng năm của tập thể, cá nhân trong đơn vị theo các hình thức khen thưởng từ giấy khen của Cục trưởng trở lên; các danh hiệu thi đua từ chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên, gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

b) Báo cáo đề nghị khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua của đơn vị kèm theo, danh sách tập thể, cá nhân đề nghị được khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua và báo cáo thành tích gửi Cục Kiểm lâm trước ngày 30 tháng 01 hàng năm kế tiếp.

3. Báo cáo về nâng lương

Hàng năm Cục Kiểm lâm xem xét việc nâng lương cho cán bộ, công chức và viên chức 2 lần: lần một vào tháng 3 và lần 2 vào tháng 8.

Báo cáo đề nghị nâng lương cho cán bộ, công chức và viên chức của đơn vị gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 15/3 (đợt I) và trước 15/8 (đợt II).

4. Báo cáo biên chế cán bộ, công chức và viên chức theo (mẫu 1 và mẫu 2 theo quy định tại Thông tư 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ) gửi Cục Kiểm lâm chậm nhất ngày 15 tháng 6 hàng năm.

5. Báo cáo kế hoạch hàng năm: kế hoạch năm sau của các đơn vị gửi về Cục Kiểm lâm trước 20 tháng 7 hàng năm.

6. Báo cáo thực hiện biên chế, quỹ lương hàng năm của các đơn vị gửi Cục Kiểm lâm trước ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp.

7. Báo cáo về công tác quy hoạch cán bộ

a) Đối với cán bộ thuộc diện Cục Kiểm lâm quản lý

- Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu: các đơn vị tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đối với đơn vị dưới 100 cán bộ, công chức, viên chức; các đơn vị tổ chức Hội nghị lãnh đạo từ Phó trạm trưởng Trạm Kiểm lâm và tương đương trở lên đối với đơn vị có trên 100 cán bộ, công chức, viên chức.

- Trên cơ sở kết quả giới thiệu của cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo và cấp uỷ Đảng của đơn vị họp liên tịch quyết nghị về danh sách cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc đơn vị. Lập báo cáo theo quy định và gửi hồ sơ về Cục Kiểm lâm trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

b) Quy hoạch cán bộ thuộc đơn vị quản lý: đơn vị tổ chức việc lấy ý kiến giới thiệu của cán bộ, công chức, viên chức như trên; lãnh đạo và cấp uỷ của đơn vị họp liên tịch quyết nghị; thủ trưởng các đơn vị thông báo các chức danh quy hoạch từng vị trí cụ thể. Báo cáo danh sách những người được quy hoạch vào từng vị trí chức danh gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Cục Kiểm lâm yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, đảm bảo nội dung yêu cầu và chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 168/KL-CV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu168/KL-CV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2009
Ngày hiệu lực04/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 168/KL-CV

Lược đồ Công văn 168/KL-CV thực hiện chế độ báo cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 168/KL-CV thực hiện chế độ báo cáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu168/KL-CV
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành04/03/2009
        Ngày hiệu lực04/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 168/KL-CV thực hiện chế độ báo cáo

             Lịch sử hiệu lực Công văn 168/KL-CV thực hiện chế độ báo cáo

             • 04/03/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/03/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực