Công văn 168/TTg-ĐMDN

Công văn 168/TTg-ĐMDN năm 2012 phê duyệt sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 168/TTg-ĐMDN 2012 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bình Dương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 3035/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8609/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 12 năm 2011), Tài chính (công văn số 15355/BTC-TCDN ngày 14 tháng 11 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4248/LĐTBXH-LĐTL ngày 01 tháng 12 năm 2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bình Dương.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

a) Trước mắt, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bình Dương.

b) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, năm 2015

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp, năm 2015.

c) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Bình Dương.

3. Đối với các doanh nghiệp của Đảng có thể vận dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước để thực hiện việc sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc theo quy định hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ,
các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 168/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu168/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2012
Ngày hiệu lực08/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 168/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 168/TTg-ĐMDN 2012 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 168/TTg-ĐMDN 2012 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bình Dương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu168/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành08/02/2012
        Ngày hiệu lực08/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 168/TTg-ĐMDN 2012 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bình Dương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 168/TTg-ĐMDN 2012 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bình Dương

              • 08/02/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/02/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực