Công văn 1681/XNK-CN

Công văn 1681/XNK-CN năm 2017 về xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1681/XNK-CN 2017 quy định xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1681/XNK-CN
V/v xuất khẩu tại chỗ của doanh nghip FDI

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH H.SHIN VIỆT NAM
(Lô 30-4, đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 2711/17/CV ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Công ty TNHH H.SHIN VIỆT NAM về xuất nhập khẩu nội địa đối với hàng hóa mua trong nước, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Về xuất khẩu hàng hóa tại chỗ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tại Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 04 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có quy định:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.” (điểm c khoản 3).

Ngoài ra, tại Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, có quy định:

- Đối với bên đặt gia công: “Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.” (điểm e, khoản 1)

- Đối với bên nhận gia công: “Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công.” (điểm e khoản 2).

2. Về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quyền xuất khẩu được quy định:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hóa do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác.”

3. Về xuất khẩu hàng hóa không do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất, gia công theo điều kiện giao hàng tại Việt Nam

Công ty TNHH H.SHIN VIỆT NAM là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - Luật Đầu tư 2014), do vậy, trường hợp Công ty mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu (bán cho thương nhân nước ngoài) theo điều kiện giao hàng tại Việt Nam như giải trình của Công ty tại công văn số 2711/17/CV nêu trên chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về hải quan (TCHQ);
- Cục Hải quan t
nh Tây Ninh;
- Thứ trư
ng Trần Quốc Khánh (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CN khanhhg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1681/XNK-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1681/XNK-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1681/XNK-CN

Lược đồ Công văn 1681/XNK-CN 2017 quy định xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1681/XNK-CN 2017 quy định xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1681/XNK-CN
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành04/12/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1681/XNK-CN 2017 quy định xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1681/XNK-CN 2017 quy định xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI

           • 04/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực