Công văn 16811/BTC-TCT

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16811/BTC-TCT 2017 xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế về hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16811/BTC-TCT
V/v xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ (để đăng website);
- Các Hiệp hội: Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam; Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán; Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA), Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (H
UBA), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất ô tô xe máy Việt Nam (VAMA), Hiệp hội chế biến thủy sản xuất khẩu (VASEP).

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012, Luật Kế toán ngày 17/6/2003, Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011) và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (dưới đây gọi chung là Nghị định 51/2010/NĐ-CP).

Sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp cũng như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với công tác quản lý thuế của cơ quan thuế.

Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL theo Luật ban hành VBQPPL 2015, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và đã dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định số 04/2014/NĐ-CP theo quy định tại Điều 87 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 để báo cáo Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 12440/VPCP-KTTH ngày 22/11/2017, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét.

Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trước ngày 30/12/2017 theo địa chỉ: Tòa nhà VTC online 18 Tam Trinh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, số điện thoại: 043.9719.461.

Bộ Tài chính xin cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (để đăng website);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (02b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16811/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16811/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16811/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 16811/BTC-TCT 2017 xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế về hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16811/BTC-TCT 2017 xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế về hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16811/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực12/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 16811/BTC-TCT 2017 xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế về hóa đơn

         Lịch sử hiệu lực Công văn 16811/BTC-TCT 2017 xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế về hóa đơn

         • 12/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực