Công văn 1682/TCHQ-VP

Công văn 1682/TCHQ-VP năm 2018 về đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1682/TCHQ-VP 2018 đính chính 1511/TCHQ-GSQL an toàn thực phẩm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/TCHQ-VP
V/v đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 22/03/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1511/TCHQ- GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, tại điểm 2 công văn số 1511/TCHQ-GSQL dẫn trên đã ghi “Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” thay vì “Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”. Tổng cục Hải quan đính chính như sau:

“2. Về áp dụng Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

a) Trường hợp sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm còn giá trị hiệu lực thì được áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

b) Việc nộp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thực hiện như đối với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.”

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, VP, GSQL (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1682/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1682/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2018
Ngày hiệu lực30/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1682/TCHQ-VP

Lược đồ Công văn 1682/TCHQ-VP 2018 đính chính 1511/TCHQ-GSQL an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1682/TCHQ-VP 2018 đính chính 1511/TCHQ-GSQL an toàn thực phẩm
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1682/TCHQ-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýĐàm Mạnh Hiếu
       Ngày ban hành30/03/2018
       Ngày hiệu lực30/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1682/TCHQ-VP 2018 đính chính 1511/TCHQ-GSQL an toàn thực phẩm

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1682/TCHQ-VP 2018 đính chính 1511/TCHQ-GSQL an toàn thực phẩm

            • 30/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực