Công văn 16820/BTC-CST

Công văn 16820/BTC-CST về việc xác định hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16820/BTC-CST xác định hàng hóa xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16820/BTC-CST
V/v xác định hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty CP Hyundai Aluminum

Trả lời công văn số 265-11CV-HAV ngày 11/10/2011 của Công ty CP Hyandai Aluminum đề nghị hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu quy định; "Hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của phát luật sau khi thanh lý thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng".

- Khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định: "Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu"

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nguyên liệu A của Công ty CP Hyundai Aluminum khi xuất khẩu ra nước ngoài để gia công thành sản phẩm B sau đó nhập khẩu trở lại Việt Nam thì nguyên liệu A khi xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu, sản phẩm B (được sản xuất từ nguyên liệu A đã xuất khẩu để gia công nêu trên) khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của nguyên liệu A xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng. Sản phẩm B được xác định là sản phẩm có nguồn gốc trong nước, không phải là nguyên liệu nhập khẩu

Từ sản phẩm B công ty kết hợp với các nguyên liệu C và D được nhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm E xuất khẩu nên sản phẩm E không phải là sản phẩm được sản xuất chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu (không được áp dụng khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP). Khi sản phẩm E xuất khẩu Công ty được hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu C, D tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và thực hiện nộp thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu B (có nguồn gốc trong nước) tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Về hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài được thực hiện theo qui định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16820/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16820/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực08/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16820/BTC-CST

Lược đồ Công văn 16820/BTC-CST xác định hàng hóa xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16820/BTC-CST xác định hàng hóa xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16820/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực08/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16820/BTC-CST xác định hàng hóa xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16820/BTC-CST xác định hàng hóa xuất khẩu

           • 08/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực