Công văn 1683/BXD-KTTC

Công văn 1683/BXD-KTTC thỏa thuận áp dụng định mức dự toán công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1683/BXD-KTTC thỏa thuận áp dụng định mức dự toán công trình xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1683/BXD-KTTC
V/v: thỏa thuận áp dụng một số định mức dự toán công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 3495/BGTVT-CGĐ ngày 13/8/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận áp dụng một số định mức riêng đối với công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình đường Hồ Chí Minh là công trình trọng Điểm của Nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức xây dựng theo hình thức giao nhiệm vụ thi công trực tiếp cho các đơn vị xây dựng. Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đã thống nhất xây dựng đơn giá riêng đối với công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh tại văn bản số 1975 BXD/VKT ngày 25/10/2000. Ngày 28/8/2002, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 2679/QĐ-BGTVT thành lập Ban đơn giá công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở lập đơn giá một số công tác xây lắp đặc thù ở công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng thống nhất 12 định mức riêng áp dụng đối với công trình đường Hồ Chí Minh như phụ lục kèm theo công văn này. Các định mức này chỉ áp dụng đối với công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh, không áp dụng đối với các công trình khác. Riêng đối với 6 định mức công tác sản xuất lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng do chưa đủ cơ sở nên Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét lại, gửi Bộ Xây dựng để có cơ sở thỏa thuận áp dụng.

Các định mức nêu trên làm căn cứ để lập đơn giá, dự toán cho các công việc tương ứng của công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh. Không áp dụng các định mức trên đối với các gói thầu đã có kết quả đấu thầu hoặc đã quyết toán.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý chặt chẽ việc thực hiện các định mức nêu trên. Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị Bộ Giao thông vận tải trao đổi với Bộ Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Ban QLDA đường HCM;
- Đơn vị thi công đường HCM.
- Lưu: VP, KTTC, VKT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

MỤC LỤC

MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN ĐƯỢC BỘ XÂY DỰNG THỎA THUẬN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
(Theo công văn số 1683/BXD-KTTC ngày 1/10/2003)

TT

Mã hiệu

Tên công việc

ĐV tính

Số mức

1

HCM.105

Đào đá cấp IV nền đường làm mới bằng máy công suất lớn

100m3

4

2

HCM.106

Đào đá cấp IV nền đường mở rộng bằng máy công suất lớn.

100m3

4

3

HCM.107

Đào đá cấp IV nền đường mở rộng bằng nổ om

100m3

2

4

HCM.111

Trồng cỏ Vetiver gia cố mái ta luy

100m2

2

 

 

 

 

12

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1683/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1683/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2003
Ngày hiệu lực01/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1683/BXD-KTTC thỏa thuận áp dụng định mức dự toán công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1683/BXD-KTTC thỏa thuận áp dụng định mức dự toán công trình xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1683/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người ký***
        Ngày ban hành01/10/2003
        Ngày hiệu lực01/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1683/BXD-KTTC thỏa thuận áp dụng định mức dự toán công trình xây dựng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1683/BXD-KTTC thỏa thuận áp dụng định mức dự toán công trình xây dựng

              • 01/10/2003

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/10/2003

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực