Công văn 1683/TCHQ-GSQL

Nội dung toàn văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022 thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1683/TCHQ-GSQL
V/v thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưng kinh tế ASEAN lần thứ 35 (35th AFTA Council) và Phiên họp gia kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN (ISSL SC-AROO), tiếp theo công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 04/5/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O truyền qua hệ thống một cửa quốc gia (C/O điện t) và C/O bản giấy) cụ th như sau:

- Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D mẫu cũ (quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT) và C/O mẫu D mới.

- Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 01/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;             
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1683/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1683/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1683/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022 thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022 thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1683/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành12/05/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022 thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022 thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

              • 12/05/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực