Công văn 1684/UBND-KTN

Công văn 1684/UBND-KTN về giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá có công suất dưới 20CV do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1684/UBND-KTN giấy phép khai thác thủy sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1684/UBND-KTN
V/v Giấy phép KTTS đối với tàu cá có công suất dưới 20CV

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Thủy sản - Nông lâm;
- UBND các quận.

Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/6/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản và theo đề nghị của Sở Thủy sản - Nông lâm về việc phân cấp quản lý tàu cá (Công văn số 256/STSNL-KTh ngày 18/3/2008), Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao UBND các quận thực hiện việc cấp, gia hạn, đổi, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với các loại tàu cá lắp máy có công suất máy chính dưới 20CV đã được phân cấp tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 3/4/2007 của UBND thành phố.

2. Sở Thủy sản - Nông lâm chỉ đạo Chi cục Thủy sản hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục cấp giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện; trường hợp vướng mắc phải có văn bản báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Chi cục Thủy sản;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1684/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1684/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1684/UBND-KTN

Lược đồ Công văn 1684/UBND-KTN giấy phép khai thác thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1684/UBND-KTN giấy phép khai thác thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1684/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVõ Duy Khương
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1684/UBND-KTN giấy phép khai thác thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1684/UBND-KTN giấy phép khai thác thủy sản

           • 25/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực