Công văn 1685/CT-TTHT

Công văn 1685/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1685/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP Công nghệ Tự Động Tầm Nhìn
Địa chỉ: 456/47 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
MST: 0304430678

 

Trả lời văn thư số 03/CV-VVA ngày 02/02/2012 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP. có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 1.1, mục VII Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần:

“Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”;

- Căn cứ điểm 1.1 mục II và điểm 1.2 mục III phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2004 đến năm 2006):

“Thuế suất 20% áp dụng đối với: hợp tác xã được thành lập tại các địa bàn không thuộc địa bàn B và địa bàn C; cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A”;

“Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động được miễn thuế 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo”;

Trường hợp Công ty theo trình bày là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103004905 ngày 19/6/2006, nếu từ khi cổ phần hóa Công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi về lao động hoặc ngành nghề, lĩnh vực đầu tư quy định tại điều 33 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC nêu trên.

Về thủ tục thực hiện ưu đãi: Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thực tế Công ty đáp ứng, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm (nếu có) để kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT4;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
200-20371/12 lltuyen

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1685/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1685/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/2012
Ngày hiệu lực 16/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1685/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1685/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1685/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1685/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 16/03/2012
Ngày hiệu lực 16/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1685/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 1685/CT-TTHT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 16/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực