Công văn 169/BHXH-CSYT

Công văn 169/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 169/BHXH-CSYT thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 2015 2017


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo him xã hội tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được nhiều phản ánh từ địa phương cũng như của người dân về việc quá thời hạn nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015 đối với trường hợp đã đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Đ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; căn cứ Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh tiếp nhận các hồ sơ có phát sinh chi phí trong năm 2015 và tổ chức giám định, thanh toán trực tiếp phần chi phí vượt theo quy định.

Ví dụ: Đến ngày 30/6/2015, Ông A có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. S tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh phát sinh từ 01/7/2015 đến 31/10/2015 là 10.000.000 đồng. Tháng 5/2016, ông A mang chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần chi phí vượt theo quy định. Cơ quan BHXH thanh toán cho Ông A số tiền là: 10.000.000đ - 6.900.000đ = 3.100.000 đồng.

Hồ sơ thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và Khoản 2, Điều 16 Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện theo hướng dẫn trên, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CSYT (3b)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 169/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu169/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2017
Ngày hiệu lực18/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 169/BHXH-CSYT thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 2015 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 169/BHXH-CSYT thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 2015 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu169/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành18/01/2017
        Ngày hiệu lực18/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 169/BHXH-CSYT thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 2015 2017

         Lịch sử hiệu lực Công văn 169/BHXH-CSYT thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở 2015 2017

         • 18/01/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực