Công văn 1690/CT-TTHT

Công văn 1690/CT-TTHT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1690/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP xây dựng kiến trú AA
Địa chỉ: 15 Nguyễn Duy Hiệu, P. Thảo Điền, Q.2
Mã số thuế: 0302166869

 

Trả lời văn thư số 13/AA/CV/2012 ngày 06.02.2012 của Công ty về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Tại tiết i, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10.02.2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung điểm 2.18, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, áp dụng từ năm kỳ tính thuế TNDN năm 2011, quy định:

"Không tính vào chi phí được trừ: Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán điều chỉnh, xác định chính xác số thuế TNDN phải nộp dựa trên các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh theo đúng quy định.

Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt trong năm có hạng mục công trình hoặc khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt hoàn thành, nghiệm thu với khách hàng, Công ty đã lập hóa đơn giá trị gia tăng ghi nhận doanh thu phù hợp với quy định của pháp luật về thuế TNDN thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, Công ty phải tính toán điều chỉnh, xác định chính xác số thuế TNDN phải nộp dựa trên các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh theo đúng quy định.

Về hạch toán kế toán, Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty có văn bản gởi Vụ chế độ Kế toán – Kiểm toán Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế
- P. Kiểm tra 4
- Lưu: HC, TTHT
22306 – 210 / 06.02 – 13.3

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1690/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1690/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2012
Ngày hiệu lực16/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1690/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1690/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1690/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1690/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành16/03/2012
        Ngày hiệu lực16/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1690/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1690/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 16/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực