Công văn 1690/TCT-CS

Công văn 1690/TCT-CS trả lời chính sách thuế đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1690/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1690/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 855/CT-TTHT ngày 08/4/2010 của Cục thuế tỉnh An Giang về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc chuyển nhượng dự án và ưu đãi thuế đối với chuyển nhượng dự án: Theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư và phải tuân thủ điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định. Tuy nhiên, tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN hiện không có quy định về việc xác định mức ưu đãi về thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng dự án theo các trường hợp được quy định tại Luật Đầu tư nêu trên.

- Đối với trường hợp Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tại Điểm 2.7, Mục 1, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

- Đối với trường hợp góp vốn cổ đông bằng tài sản nếu phát sinh khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi góp vốn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thuế tỉnh An Giang căn cứ hướng dẫn nêu trên kiểm tra cụ thể từ thực tế để xác định bản chất thực của việc chuyển nhượng này để có căn cứ áp dụng pháp luật về thuế cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh An Giang biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1690/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1690/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1690/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1690/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1690/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành21/05/2010
        Ngày hiệu lực21/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1690/TCT-CS chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1690/TCT-CS chính sách thuế

           • 21/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực