Công văn 1690/TY-TYCD

Công văn 1690/TY-TYCD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY về xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C do Cục Thú Y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1690/TY-TYCD hướng dẫn xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C


BNÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/TY-TYCĐ
V/v: Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 31/8/2015 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT Để hướng dẫn các địa phương triển khai Chỉ thị này, Cục Thú y đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Rà soát, thống kê tất cả các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, thành phố theo Biểu mẫu tại Phụ lục 1.

2. Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại cơ sở giết mổ trên địa bàn (ưu tiên các cơ sở giết mổ heo công suất từ nhiều đến ít chưa được đánh giá và các cơ sở giết mổ đã được đánh giá xếp loại C).

3. Sử dụng các Biểu mẫu đánh giá kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT:

- Biểu mẫu 2.15: Kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ gia cầm tập trung;

- Biểu mẫu 2.16: Kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ gia súc tập trung;

- Biểu mẫu 3.3: Kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ động vật quy mô nhỏ lẻ (giết mổ trong 01 ngày ít hơn 5 con trâu, bò; ít hơn 10 con lợn (heo); từ 50 đến ít hơn 200 con gia cầm).

Phương pháp kiểm tra, đánh giá cơ sở giết mổ động vật quy mô nhỏ lẻ theo Biểu mẫu 3.3 được nêu chi tiết tại Phụ lục 2.

Vậy Cục Thú y đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng báo cáo việc thực hiện các nội dung trên chậm nhất ngày 30/9/2015 và định kỳ vào ngày 20 hàng tháng về các Cơ quan Thú y vùng, đồng thời về Cục Thú y (Email: [email protected]) để tổng hợp, báo cáo Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Văn Tám (để b/c);
-
Cục trưởng (để b/c);
-
Các Cơ quan Thú y vùng (để tổng hợp);
-
Chi cục Thú y các tỉnh, Tp trực thuộc TƯ;
-
Lưu: VT, TYCĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1690/TY-TYCD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1690/TY-TYCD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1690/TY-TYCD hướng dẫn xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1690/TY-TYCD hướng dẫn xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1690/TY-TYCD
       Cơ quan ban hànhCục Thú y
       Người kýNguyễn Thu Thủy
       Ngày ban hành07/09/2015
       Ngày hiệu lực07/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1690/TY-TYCD hướng dẫn xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1690/TY-TYCD hướng dẫn xử lý cơ sở giết mổ gia súc gia cầm xếp loại C

          • 07/09/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/09/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực