Công văn 16917/QLD-ĐK

Công văn 16917/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16917/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16917/QLD-ĐK
V/v công b danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 221/2017/CV/BVP đề ngày 04/10/2017 của Công ty cổ phần BV Pharma đề nghị bổ sung công bố nguyên liệu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sbiết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (đ
b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (
để phối hợp);
- Phòng Quản lý Kinh koanh dược (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Ng)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 16917/QLD-ĐK ngày 18/10/17 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1)

SĐK (2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối ...) (5)

Tiêu chuẩn dược chất (6)

Tên NSX nguyên liu (7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liu (8)

Nước sản xuất (9)

Vimethy

VD-13713-11

01/8/2018

Công ty cổ phần BV Pharma

Methylprednisolone

BP 2015

Mahima Life Sciences Pvt. Ltd. India

Work: B.S.T Road, Ganaur-131 101 Dist.- Sonipat (Haryana) Office: 1705, 4th Floor, Onkar Bhagirath Palace, Chandni Chowk, Delhi- 110 006

India

Urselon

VD-14152-11

01/8/2018

Công ty cổ phần BV Pharma

Methylprednisolone

BP 2015

Mahima Life Sciences Pvt. Ltd. India

Work: B.S.T Road, Ganaur-131 101 Dist.- Sonipat (Haryana) Office: 1705, 4th Floor, Onkar Bhagirath Palace, Chandni Chowk, Delhi- 110 006

India

Methylprednisolon- BVP

VD-13709-11

30/12/2017

Công ty cổ phần BV pharma

Methylprednisolone

BP 2015

Mahima Life Sciences Pvt. Ltd. India

Work: B.S.T Road, Ganaur-131 101 Dist.- Sonipat (Haryana) Office: 1705, 4th Floor, Onkar Bhagirath Palace, Chandni Chowk, Delhi- 110 006

India

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16917/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16917/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16917/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 16917/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16917/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16917/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 16917/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép

             Lịch sử hiệu lực Công văn 16917/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép

             • 18/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực