Công văn 16918/QLD-ĐK

Công văn 16918/QLD-ĐK năm 2017 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16918/QLD-ĐK 2017 đính chính nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16918/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư số 1085/CV-2017/SVP ngày 27/9/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm SAVI về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giy đăng ký lưu hành thuc tại Việt Nam được phép nhập khu không phải thực hiện cấp phép nhập khu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuc đã được công bkèm theo Công văn số 14815/QLD-ĐK ngày 21/9/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đcơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trư
ng (để b/c);
- TP.ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (
để phi hợp);
- Website Cục QLD;
- L
ưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Đ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUT THUỐC THEO H SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THC HIỆN CP PHÉP NHẬP KHU
(Đính kèm Công văn số:
16918/QLD-ĐK ngày 18/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên ngun liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xut nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

SaViTopril

VD-25270-16

09/05/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi

Perindopril erbumin

NSX

Apotex Pharmachem India PVT., Ltd.

Plot No. 1A, Bommasandra Industrial Area, 4th Phase, Bommasandra Induatrial Estate (Post office), Bangalore-560099

India

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16918/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16918/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16918/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 16918/QLD-ĐK 2017 đính chính nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 16918/QLD-ĐK 2017 đính chính nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu16918/QLD-ĐK
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýĐỗ Minh Hùng
       Ngày ban hành18/10/2017
       Ngày hiệu lực18/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 16918/QLD-ĐK 2017 đính chính nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép

            Lịch sử hiệu lực Công văn 16918/QLD-ĐK 2017 đính chính nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cần giấy phép

            • 18/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực