Công văn 1695/TCT-QLN

Công văn 1695/TCT-QLN năm 2016 về sử dụng hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1695/TCT-QLN sử dụng hóa đơn lẻ 2016 đã được thay thế bởi Công văn 5936/TCT-QLN về sử dụng hóa đơn lẻ và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2016.

Nội dung toàn văn Công văn 1695/TCT-QLN sử dụng hóa đơn lẻ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1695/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 15/10/2015, Bộ Tài chính có công văn số 14451/BTC-TCT về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015 có quy định đối với biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Qua phản ánh của các Cục Thuế thì trên thực tế các Cục Thuế gặp một số vướng mc khi triển khai thực hiện theo quy định tại công văn s 14451/BTC-TCT nêu trên.

Để phù hợp với thực tế; đồng thời giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng Mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các Khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với Điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép: Người nộp thuế đề nghị 1 lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay được toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ và thu hồi s thuế nợ theo cam kết.

Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ/đơn vị thuộc CQ TCT (để biết);
- Lưu: VT, QLN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1695/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1695/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1695/TCT-QLN sử dụng hóa đơn lẻ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1695/TCT-QLN sử dụng hóa đơn lẻ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1695/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhi Vân Tuấn
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1695/TCT-QLN sử dụng hóa đơn lẻ 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1695/TCT-QLN sử dụng hóa đơn lẻ 2016