Công văn 1695/TCT-TS

Công văn số 1695/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc vướng mắc chính sách thu về đất đai khi thừa kế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1695/TCT-TS
V/v: Nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản thừa kế

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Cần Thơ 

 

Trả lời công văn số 106/CT-THDT ngày 25/4/2006 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc vướng mắc chính sách thu về đất đai thừa kế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 9 (d), Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: “Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình (đồng đứng tên chủ sở hữu, sử dụng tài sản trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản) khi phân chia tài sản đó cho những người trong hộ gia đình thì người được chia tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ. Đối với giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tế Việt Nam, nếu chủ tài sản chuyển giao tài sản củ mình cho vợ (chồng), cha mẹ (kể cả cha nuôi), con (kể cả con nuôi, con dâu, con rể) thì người nhận tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ”.

Theo đó, trường hợp tài sản thừa kế theo pháp luật thuộc các mối quan hệ nêu trên thì người nhận tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính văn bản 1695/TCT-TS
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1695/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2006
Ngày hiệu lực 11/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Công văn 1695/TCT-TS vướng mắc chính sách thu về đất đai khi thừa kế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1695/TCT-TS vướng mắc chính sách thu về đất đai khi thừa kế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1695/TCT-TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 11/05/2006
Ngày hiệu lực 11/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 11/05/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/05/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực